مدائن صالح نام بنایی است که به ماجرای تاریخی قوم ثمود اشاره داشته و در آیات 80 تا 84 سوره مبارکه حجر، به این ماجرای اشاره شده است.

این مکان تاریخی که الحجر نیز نامیده می‌شود، در ۲۰۰۸ جزو میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. 


این بنا شامل ۱۳۱ مقبره سنگی است که تا مسافتی حدود ۱۳ هزار و ۴۰۰ متر ادامه دارند و پیشینه آن‌ها به ۱۰۰ سال پیش از میلاد تا ۱۰۰ سال پس از میلاد بر می‌گردد. 


خیبر نیز نام شهر کوچکی است در نزدیکی مدینه‌منوره که قلعه خیبر نیز در آن‌جا قرار دارد و در سال هفتم هجرت، به دست حضرت علی (علیه‌السلام) گشوده‌شد.