حضرت آیت الله «سید علی سیستانی» که در حال حاضر یکی از برجسته ترین مراجع عظام تقلید جهان به شمار می روند، از شاگردان خاص حضرت آیت الله «سید أبوالقاسم خوئی» بزرگ مرجع نجف در قرن گذشته بوده اند.

از صدور اجازه اجتهاد حضرت آیت الله خوئی برای حضرت آیت الله سیستانی بیش از نیم قرن می گذرد که می توانید تصویر آن را در زیر مشاهده کنید: