کتابخانه علامه امینی در آغاز، ده هزار عنوان کتاب داشت، اما اکنون بیش از ۶۵ هزار عنوان کتاب دارد و بزرگ‌ترین کتابخانه عراق به شمار می‌آید. 

ساختمان کتابخانه با سه طبقه و با معماری اسلامی - عربی در سال ۱۳۷۳هجری قمری (۱۹۵۳ میلادی) در منطقه «الحویش» با ۲۰۰۰ متر مربع مساحت افتتاح شد. البته براساس آنچه از اظهارات علامه در زمان حیاتشان برمی‌آید، تاسیس کتابخانه مرحله اولیه‌ای از پروژه عظیم علمی‌ای بوده که ایشان بر مبنای تجربیات فراوانی که از سفرهای مختلف به دست آورده بود، قصد انجامش را داشت.