قبرستان وادی السلام با قدمتی به درازای ۲۵۰۰ سال مدفن بزرگانی از جمله حضرت هود علیه السلام و حضرت صالح علیه السلام میباشد.