مسجد جامع بزرگ شهر هرات پنجمین مسجد جامع بزرگ در جهان بوده بیش از 1400 سال قدمت دارد و مساحت آن 46 هزار و 760 مترمربع است.

این مسجد را سلطان غیاث‌الدین غوری در سال 597ه.ق طرح‌ریزی کرده اما موفق به تکمیل آن نشد؛ ساخت این مسجد در دوره صفویه پایان یافت.