گفته شده حضرت امام رضا علیه السلام در راه سفر به خراسان در این مسجد عبادت کردند.

یکی از حجره های مسجد، مشهور به «صومع رضا» است و مردم آن را «قدمگاه» گویند و به مقدس بودن آن معتقدند.
211001