آیت الله حاج سید جواد خامنه ای فرزند سید حسین خامنه ای، در سال 1313 قمری در خامنه متولد شد و بعد از سال ها زندگی در آن جا و سپری کردن دوران تحصیلات در نجف و قم به مشهد مقدس کوچ کرد و در جوار بارگار امام رضا علیه السلام اقامت گزید. وی در این زمان مدرس حوزه ی مشهد و امام جماعت مسجد صدیقی ها واقع در بازار بزرگ مشهد بود. ایشان سرانجام در تیرماه سال 1365 به دیار باقی شتافت.

در خاطرات رهبر انقلاب آمده است که زمانی ایشان در سال 1343 در قم مشغول تحصیل بودند، از مکاتباتى که با پدر داشتند، متوجّه شدند که یک چشم پدر به علت «آب مروارید» نابینا شده است.  آیت الله خامنه ای پس از آگاهی از این خبر تحصیل در قم را رها کرده برای مراقبت از پدر به مشهد باز می گردند.

در خاطرات ایشان چنین نقل است: «به مشهد رفتم و خداى متعال توفیقات زیادى به ما داد. به هر حال به دنبال کار و وظیفه خود رفتم. اگر بنده در زندگى توفیقى داشتم، اعتقادم این است که ناشى از همان بّرى «نیکى» است که به پدر، بلکه به پدر و مادر انجام داده ام».

در زیر دو تصویر کمتر دیده شده از رهبر انقلاب در کنار پدرشان و سه عکس تنها از ایشان را مشاهده می کنید.