دست‌نوشته منسوب به حضرت علی علیه السلام که با خط کوفی نگاشته شده و شامل آیات شریفه ۱۷ تا ۲۰ سوره مبارکه احزاب است. این دستخط در کتابخانه روضة‌الحیدریه نجف اشرف نگهداری می شود.


بر روی این سنگ که در مسجدی نزدیک شهر مکه کشف شده جملاتی از دست نوشته های حضرت علی علیه السلام نقش بسته است. کارشناسان آثار باستانی تخمین زده اند عمر این مسجد که توسط کارگرانی که در حال حفاری کوه «جمرات» بودند کشف شده، به بیش از هزار و دویست سال باز می گردد.


دست خط منسوب به حضرت علی علیه السلام که در موزه آستان قدس رضوی در مشهد نگهداری می شود.


تصویر یک صفحه از قرآن کریم که منسوب به خط حضرت علی علیه السلام است و در کتابخانه آیت‌الله مرعشی نگهداری می شود. این قرآن بر روی پوست آهو به خط کوفی نگاشته شده است.