در این تصویر که شاید کمتر دیده شده باشد، مرحوم آیت الله بهجت در حال مطالعه هستند.